Event Location Ticket Prices Date
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$89.00x18 Nov11sat1:00 PM
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$155.00x16 Nov15wed7:30 PM
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$89.00x18 Nov18sat8:00 PM
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$155.00x16 Nov22wed7:30 PM
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$89.00x22 Nov25sat8:00 PM
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$155.00x16 Nov28tue7:30 PM
Metropolitan Opera: Thais Metropolitan Opera House - Lincoln Center
New York , NY
$155.00x16 Dec2sat8:00 PM